INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
Tel: +382 (0) 20 601 195, Fax: +382 (0) 20 601 196, Mob: +382 (0)67 219 119
  • INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next

HIDROLOGIJA - POSTROJENJA ZA OTPADNE VODE - UNUTRAŠNJE
INSTALACIJE - SPOLJNE INSTALACIJE


INDEL INŽENJERING - UL: VOJVODE MIRKA PETROVIĆA, LAMELA A,
STARI AERODROM PODGORICA,
MOB: +382 (0)67 219 119

INDEL INŽENJERING
ISKUSTVO - PROFESIONALNOST - KVALITET


INDEL INŽENJERING je privatna kompanija koja je osnovana 2006. god sa ciljem da se razvije u uspješnu kompaniju koja će za misiju imati zadovoljnog klijenta.

Danas je INDEL INŽENJERING nacionalno prepoznatljiva kompanija koja se bavi projektovanjem i izvođenjem geotehničkih, geoloških, hidrogeoloških, hidrotehničkih i različitim građevinskim radovima. Tokom dugogodišnjeg iskustva možemo sa sigurnošću reći da je INDEL INŽENJERING postao brend i sinonim za navedene radove što mogu potvrditi i naši mnogobrojni klijenti.
 

HIDROLOGIJA


Projektovanje i izvođenje radova u hidrologiji: monitoring nivoa površinskih i podzemnih voda (rijeka, jezera i dr.), proračun proticaja, određivanje krive trajanja, protoka za određeni povratni period, bilansi i drugih hidroloških proračuna, izrada hidroloških podloga.
 

POSTROJENJA ZA OTPADNE VODE


Izvođenje radova na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda: ugradnja bio prečišćivača, SBR sistema, upojnih jama i bunara i sl.
 

UNUTRAŠNJE INSTALACIJE


Projektovanje i izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama: unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, ugradnja sanitarije, održavanje sanitarnih čvorova i sl.
 

SPOLJNE INSTALACIJE


Projektovanje i izvođenje radova na spoljnim instalacijama: objekti vodovoda i kanalizacije, pumpnih stanica, vodozahvata, oformljavanje izvorišta, hlornih stanica, sistema za navodnajvanje i sl.
PORTFOLIO
1-1
20
18
19
17
15
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3

O NAMA
INDEL INŽENJERING DOO PODGORICA

Prepoznati smo kao kompanija koja je kadrovski i tehnički sposobna da izvede kompleksne radove iz različitih oblasti.

Projektovanje i izvođenje radova na polju geologije, geotehnike i hidrogeologije su radovi na kojima se bavimo od osnivanja firme. Tim obrazovanih, iskusnih inženjera sa velikim iskustvom na sličnim ili istim radovima zadužen je za izradu projekata i monitoring izvođenja radova. Tehnička osposobljenost nam se ogleda u posjedovanju različitih tipova mehanizacije i odgovornih mašinista koji precizno i kvalitetno izvršavaju radne zadatke.

Iz pomenute oblasti izvodimo u svemu prema zakonima i legistativi Crne Gore:

Geotehničke projekte, elaborate i istražne radove: geotehnička istraživanja, zahvate u temeljenju građevina (posebni temelji i ojačanja tla), potporne konstrukcije i zaštite građevnih jama, nasipe i zemljane (nasute) brane i osiguranje stabilnosti i zaštite kosina nasipa i usjeka.
Geomehaničke projekte, elaborate i istražne radove: Izrada strukturnih istražnih bušotina sa kontinuiranim jezgrovanjem, bušenje bez isplake, bušenje sa vodom, isplakom ili vazduhom
Hidrogeološke projekte, elaborate i istražne radove: hidrogeološka istraživanja za projektovanje i izradu vodoizvorišta, brana, vodozahvate i dr.
Bušenje bunara različitim metodama i oprmanje hidromašinskom opremom
Laboratorijska ispitivanja se izvode u ovlašćenim i sertifikovanim istitucijama za ovu vrstu radova.
Iz potrebe da klijentu ponudimo izvođenje radova po modelu “ključ u ruke” INDEL INŽENJERING se razvio i usavršio iz oblasti hidrotehnike. Projektovanje i izvođenje cijevovoda pod pritiskom i slobodnim padom je jedna od najznačajnijih grana INDEL INŽENERING-a. Posjedujemo znanja i iskustva na radovima sa različitim materijalima od kojih izdvajamo: PE, PVC, duktilne cijevi, razne vrste čeličnih cijevi i njihovih legura (od inoxa smo izveli vodovodnu instalaciju za potrebe fabrike pijaće vode) i druge. Posjedujemo opremu i mehanizaciju za ugradnju i spajanje cijevi različitih prečnika. Od polietilena izvodimo radove čeonog spajanja od najmanjih prečnika do 800mm, a ukoliko postoji ekonomsko-tehnička opravdanost po zahtjevu investitora i veće prečnike.

Iz oblasti hidrotehnike izvodimo, u svemu prema zakonima i legistativi Crne Gore:

Projektovanje i izvođenje radova na spoljnim instalacijama: objekti vodovoda i kanalizacije, pumpnih stanica, vodozahvata, oformljavanje izvorišta, hlornih stanica, sistema za navodnajvanje i sl.
Projektovanje i izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama: unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, ugradnja sanitarije, održavanje sanitarnih čvorova i sl.
Izvođenje radova na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda: ugradnja bio prečišćivača, SBR sistema, upojnih jama i bunara i sl.
Projektovanje i izvođenje radova u hidrologiji: monitoring nivoa površinskih i podzemnih voda (rijeka, jezera i dr.), proračun proticaja, određivanje krive trajanja, protoka za određeni povratni period, bilansi i drugih hidroloških proračuna, izrada hidroloških podloga.
Osim svakodnevnih poslova iz pomenutih oblasti INDEL INŽENJERING je izveo specifične prijekte iz različitih oblasti: izgradnja vještačkih akumulacija HDPE i EPDM membranom, izgradnja postrojenja za kaptaciju i sagorijevanje biogasa na deponiji Možura u Baru, postrojenje za kaptaciju gasa na deponiji u Podgorici, ugradnja bioprečšćivača (trske) za prečišćavanje otpadne vode iz škole u Nikšiću, ugradnja sistema za navodnjavanje na površini od 3.5 hektara, formiranje izvorišta 60 l/s za termotehničke instalacije na objektu Atlas Capital Centar, formiranje izvorišta za termotehničke instalacije na objektu HILTON i mnoge druge, radovi na remedijaciji zemljišta i mnogi drugi…


INDEL INŽENJERING d.o.o.
Ulica: Vojvode Mirka Petrovića, lamela A, Stari Aerodrom 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0) 20 601 195, Fax: +382 (0) 20 601 196, Mob: +382 (0)67 219 119
E-mail: office@indel.me

GALERIJA RADOVA
INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
LOKACIJA
INDEL INŽENJERING PODGORICA CRNA GORA
Ulica: Vojvode Mirka Petrovića, lamela A, Stari Aerodrom 81000 Podgorica

CONTACT US

INDEL INŽENJERING d.o.o.
Ulica: Vojvode Mirka Petrovića, lamela A, Stari Aerodrom 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0) 20 601 195, Fax: +382 (0) 20 601 196, Mob: +382 (0)67 219 119
E-mail: office@indel.me
www.indel.me

FOLLOW US