SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA - TELEFON: +382 68 505 510
PREVODILAC ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
  • SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next
PREVOD SA ŠVEDSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO
TEL: +382 68 505 510
USLUGE
USLUGE PISANOG I USMENOG PREVODA SA ŠVEDSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO

Sudski tumač je osoba koja posjeduje vještine i mogućnosti prevoda dokumenata, tekstova koji sadrže uobičajene ili stručne termine, a koji ima dozvolu nadležnih institucija da prevedena dokumenta ovjeri pečatom sudskog tumača. Sudski tumač svojim pečatom ovjerava a samim tim i garantuje za ispravnost i istovjetnost smisla originalnog teksta i teksta koji je dobijen prevodom na određeni jezik.

TELEFON: +382 68 505 510
Email: prevod.svedski@gmail.com
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK VAM STOJI NA USLUZI!!
SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC
SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC
TELEFON: +382 68 505 510
Email: prevod.svedski@gmail.com
ZA ŠVEDSKI JEZIK
SUDSKI TUMAČ - PREVOD DOKUMENATA

Sudski tumač može prevoditi sve vrste dokumenata sa ovjerom:

• Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanih)
• Uvjerenja o državljanstvu
• Uvjerenja o nekažnjavanju
• Potvrde o stanju računa u banci
• Potvrde o stalnom zapošljenju
• Lična dokumenta
• Vozačke dozvole
• Izjave i saglasnosti
• Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
• Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole
• Diplome i dodatke diplomi
• Uvjerenja o položenim ispitima
• Nastavni planovi i programi fakulteta
• Ljekarski nalazi
• Registracije privrednih društava u Agenciji za Privredne Registre
• Bilansi - završni račun, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, statistički aneks, promjene kapitala
• Sertifikati, garancije o dobrom izvršenju posla, licence
• Sudska rješenja i presude
• Ovlašćenja i punomoćja
• Ugovori
• I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u Crnoj Gori.

SUDSKI TUMAČ - PREVODILAC U POSREDOVANJU

Sudski tumač takođe ima pravo i da svojim prisustvom i prevođenjem konverzacija predstavlja strane ili domaće državljane pred institucijama za koje je to neophodno. Neki od slučajeva potrebe za uslugama sudskog tumača pred institucijama su:

• Prisustvo sudskog tumača na sudskim ročištima
• Prisustvo sudskog tumača pri sačinjavanju i ovjeri notarskog zapisa (ugovora, punomoćja i dr.)
• Kao i prisustvo sudskog tumača na svim drugim mjestima gdje je to potrebno.

PREVODILAC ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
TRANSLATION FROM SWEDISH INTO MONTENEGRIN
TRANSLATION FROM SWEDISH INTO MONTENEGRIN
PHONE: +382 68 505 510
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
PREVOD SA ŠVEDSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO
TEL: +382 68 505 510

CONTACT US

TELEFON: +382 68 505 510
Email: prevod.svedski@gmail.com
SUDSKI TUMAČ ZA ŠVEDSKI JEZIK VAM STOJI NA USLUZI !!

Sudski tumač je osoba koja posjeduje vještine i mogućnosti prevoda dokumenata, tekstova koji sadrže uobičajene ili stručne termine,
a koji ima dozvolu nadležnih institucija da prevedena dokumenta ovjeri pečatom sudskog tumača.
FOLLOW US